quote-right-white
Skal dit lederskab styrkes?

LEDELSE - fokus på dine kompetencer

For at finde frem til den ledelsestilgang, der virker for dig, må du forstå den organisation, du er en del af og dine medarbejdere – og forstå dig selv. Skal dit lederskab styrkes?

DNA Erhvervspsykologi tilbyder ledelsesudvikling gennem coaching og supervision

Disse samtaler kan både foregå individuelt, to og to eller i et lederteam. Ledercoaching og supervision skal gavne både for dig som person og den virksomhed du arbejder i. Du får mulighed for at arbejde mere grundlæggende og helhedsorienteret med målsætninger og udfordringer i dit nuværende arbejde og med retningen af din karriere.

 •  Søger du sparring og nye svar på ledelsesmæssige udfordringer og konflikter?
 • Er det vanskeligt at bevare dig selv i de mange forandringer og kompleksiteter?
 • Oplever du, at dine forsøg på at forandre, ikke skaber den ønskede effekt?
 • Er der tegn på begyndende stress eller udbrændthed?

Den udvikling, du gerne vil sikre

Vi arbejder med, hvordan disse udfordringer og forandringer hænger sammen med den du er og den udvikling, du gerne vil sikre som menneske. Du bliver udfordret og støttet i at finde modet til at vælge de beslutninger og handlinger, der er rigtige for dig. ​Ledercoaching og supervision understøtter den livslange, aldrig afsluttede proces, hvor du på én og samme tid udvikler dig selv som menneske og bliver klar på dine mål i livet og karrieren.

Samtalerne vil veksle mellem at have fokus på strategier, dit personlige liv og dit organisatoriske liv i din virksomhed.

DNA Erhvervspsykologi tilbyder individuel coaching til ledere, hvor formålet er at lederen;

 • Fokuserer på sine udviklingsønsker
 • Bliver bevidst om egne barrierer og potentialer
 • Får hjælp til at holde fokus på både kortsigtede og langsigtede handlemuligheder og forandringsbehov
 • Får styrket sit relationelle blik
 • Får styrket sin beslutningskompetence og afklaring af ledelsesrummet
 • Får hjælp til at afdække og håndtere dilemmaer i lederjobbet

Jeg mener, at coaching skal støtte op om lederens strategiske og personlige ledelseskompetencer.

Derfor sigter jeg, i coachingen, mod at styrke;

 • Lederens evne til at kommunikerer gennem lydhørhed og feedback
 • Lederens selvindsigt
 • Lederens evne til at skabe et fælles ”vi”
 • Lederens evne til at se forskellighed som en styrke

 

Et coachingforløb, forløber typisk over 6-8 sessioner á 1 ½ times varighed med 3-5 ugers interval.

Formålet er naturligvis, at du som professionel føler dig hjulpet i egen faglighed i relation til egne kompetencer, overvejelser og udfordringer.