Daisy Nykjær-Andersen

DNA Erhvervspsykologi –
psykologiske perspektiver på praksis.

Hvis du ønsker at have fokus på kultur- og organisationsudvikling, så byder jeg her ind med en stærk analyse, personlig integritet og understøttelse af forandringer på en seriøs og respektfuld facon.

Min motivation for at stifte DNA Erhvervspsykologi kommer af min medfødte nysgerrighed, og det drive jeg mærker, når jeg lykkes i at styrke mennesker og organisationer omkring mig, fordi jeg tør udfordre traditionelle tankegange dér, hvor de trænger til det – fordi jeg siger og spørger ind til det jeg ser.

Jeg elsker at få andres kompetencer i spil, at være med til at gøre organisationer, mennesker og grupper endnu stærkere.

Min målsætning er den simple – men også ambitiøse – at jeg ønsker at bidrage til at skabe verdens bedst fungerende mennesker og organisationer. Det er det brændstof, der giver mig energi i de projekter og processer jeg indgår i.

Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Aarhus Universitet

Erhvervscertificeret i psykologiske assesments, ved Hogrefe Psykologisk Forlag

Cool Kids/Chilled, kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af børn og unge, ved Angstklinikken, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Narrativ terapi, coaching og supervision, ved DISPUK

Se mere på LinkedIn

Daisy Nykjær-Andersen
Daisy Nykjær-Andersen

Daisy Nykjær-Andersen

DNA Erhvervspsykologi –
psykologiske perspektiver på praksis.

Hvis du ønsker at have fokus på kultur- og organisationsudvikling, så byder jeg her ind med en stærk analyse, personlig integritet og understøttelse af forandringer på en seriøs og respektfuld facon.

Min motivation for at stifte DNA Erhvervspsykologi kommer af min medfødte nysgerrighed, og det drive jeg mærker, når jeg lykkes i at styrke mennesker og organisationer omkring mig, fordi jeg tør udfordre traditionelle tankegange dér, hvor de trænger til det – fordi jeg siger og spørger ind til det jeg ser.

Jeg elsker at få andres kompetencer i spil, at være med til at gøre organisationer, mennesker og grupper endnu stærkere.

Min målsætning er den simple – men også ambitiøse – at jeg ønsker at bidrage til at skabe verdens bedst fungerende mennesker og organisationer. Det er det brændstof, der giver mig energi i de projekter og processer jeg indgår i.

Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Aarhus Universitet

Erhvervscertificeret i psykologiske assesments, ved Hogrefe Psykologisk Forlag

Cool Kids/Chilled, kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af børn og unge, ved Angstklinikken, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Narrativ terapi, coaching og supervision, ved DISPUK

Se mere på LinkedIn

Jeg udfordrer traditionelle tankegange dér, hvor de trænger til det – fordi jeg siger og spørger
ind til det jeg ser...
Jeg udfordrer traditionelle tankegange dér, hvor de trænger til det – fordi jeg siger og spørger
ind til det jeg ser...

Et brændende engagement for at udvikle og mod til at udfordre det komplekse

Mit ståsted er multiteoretisk, fordi kompleksiteten i moderne organisationer er for stor til, at opgaverne kan favnes af én teori eller tilgang. Jeg trækker derfor på mange fagområder, psykologiske teorier og ikke mindst tilstødende praksisfelter, der hver især kan være nyttige til løbende at finde vej i komplekse organisatoriske udfordringer.

Mit mål er, at kompleksiteten bliver mere gennemsigtig. Simpelthen fordi jeg tror på, at der er flere muligheder end der er begrænsninger.

Hvis udviklingsprocesser skal gøre en forskel, bør de altid være strategisk forankrede. Derfor leverer jeg ikke standard ydelser, men skræddersyr altid hvert enkelt forløb i tæt samarbejde med kunden.

Mine kernekompetencer er er ledelses- & organisationsudvikling, hvor udgangspunktet består i at klæde ledere og medarbejdere på til selv at kunne udvikle deres egen organisation.

Det er afgørende for mig at koble teoretisk viden og praksis tæt sammen og samtidig være med til at generer ny viden for de mennesker jeg samskaber med.

Bred vifte af teorier, metodologier og erfaring

Gennem de seneste 14 år har jeg været stærkt optaget af forandrings- og udviklingsprocesser på individ, gruppe og organisationsniveau i offentlige og private virksomheder.

Jeg er meget bred i såvel erfaring, træning som kompetencer og har stor nytte af såvel min pædagogiske baggrund som min psykologiske overbygning, når jeg løser konsulentopgaver, coacher eller betjener erhvervspsykologiske assessments.

Siden 2008 har jeg haft samtaleforløb, med klienter, i narrativ terapi. Nogle samtaler har haft et rent terapeutisk fokus, nogle har været mere eksistentielle og andre har haft med personlig og professionel udvikling at gøre.

I 2015 gennemførte jeg uddannelsesprogrammet Cool Kids/Chilled til børn og unge, som er kognitiv adfærdsterapeutisk angstbehandling, ved Angstklinikken for Børn og Unge, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Effekten af løsningen på både strategisk og operationelt plan

Jeg er en kompetent sparringspartner og facilitator indenfor forandringsprocesser og ledelsesudvikling, hvor fokus er på effekten af løsningen fremfor selve løsningen.

En stor styrke ved min erfaring er, at jeg som konsulent har arbejdet med teamudvikling, implementering af forandringsprocesser, forankring af organisatoriske forandringer, organisations udvikling, strategiprocesser og kulturforandringer, sparring og supervision.

Jeg kendes på min ægte interesse for andre mennesker og organisationer, og bidrager med en åbenhed overfor forskelligheder i tænkning og kulturer, og det skaber et stærkt afsæt i forhold til at implementere forandringer helt i bund – også når kompleksiteten er stor.