quote-right-white
Det handler om mennesker, om relationer, processer og resultater.
Skal jeres organisation styrkes?

ORGANISATION –
konsultation & sparring
på praksis og processer

Det er ikke ligetil at vedligeholde en organisation, der vedvarende skaber resultater, i en foranderlig verden. Det handler om mennesker, om relationer, processer og resultater. Skal jeres organisation styrkes?

DNA Erhvervspsykologi tilbyder gennemførelse af udrednings- og interventionsopgaver indenfor organisationsudvikling og forandringsprocesser, der udvikler lederens-, gruppens- og organisationens kompetencer, samarbejdsformer og kommunikation set i lyset af organisationens aktuelle strategiske udfordringer.

Jeg tilbyder organisationsudviklingsforløb på både strategisk og operationelt niveau, supervision og sparring med enkelt personer og grupper på medarbejder- og lederniveau samt individuelle samtaler i forbindelse med personrelaterede problemstillinger. Udrednings- og interventionsopgaver, der styrker jer til at klare fremtidige udfordringer i fællesskab.

Forandringsprocesser med fokus på udvikling og forankring

Det er mit overordnede formål at designe og facilitere processer, der passer til jer som mennesker og organisation, så det bliver muligt for jer at bevæge jer, sammen, i ønskede retninger.

Jeg hjælper personer og grupper med at foretage de nødvendige forandringer, for at opnå de resultater, de ønsker.

I DNA Erhvervspsykologi tilbydes konsultationer, sparring og workshops, hvor konkrete opgaver inddrages i relation til den ønskede opgaveløsning. Jeg har et blik for de synsvinkler og organisationsfortællinger, der ikke er umiddelbare. Og med det blik byder jeg ind, lytter med, stiller organisationen de vigtige “skæve spørgsmål”, udfordrer plejer og ikke mindst forbereder en eller flere opgaver/dage afhængigt af organisationens behov.

Sparring, konsultation eller workshop

Mit bidrag er at muliggøre forbedringer i din organisation, fx i forbindelse med forandringsprocesser, teamudvikling, coaching, stress og trivsel, kommunikation og samarbejde, udviklende og værdiskabende fremdrift.

Organisationer og institutioner, der har team udfordringer, forandringer i sigte, projekter der skal op og stå, eller samarbejdsvanskeligheder tilbydes sparring, konsultation eller workshop. Dette kan tilbydes efter et afklarende møde og/eller en telefonisk kontakt, hvor vi aftaler, hvad der videre kunne være brug for.

Herefter kan vi sammen aftale et relevant tilbud.