quote-right-white
Kunderne siger:

Referencer

Udviklingssamtaler med NEO-PI-3

”Jeg kan varmt anbefale et forløb hos Daisy Nykjær-Andersen. Jeg lavede en personlighedstest inden vores møde. Til samtalen mødte jeg en varm og venlig og meget velforberedt Daisy, som gennemgik resultatet af min test sammen med mig.

Resultatet af testen stemte virkelig godt overens med min egen opfattelse af mig selv, men Daisy formåede alligevel herefter at få mig til at se udfordringer i mit arbejdsliv i et nyt perspektiv. Hun stillede nogle rigtigt gode spørgsmål, som fik mig til at reflektere over tingene på en helt ny måde. Dette gav mig mod på at forsøge med nye tilgange til arbejdsrelaterede udfordringer og gav mig en masse stof til eftertanke både i privat og professionelt øjemed.

Daisy er seriøs, men med et glimt i øjet, som vækker tillid og skaber tryghed. Hun er klart en sparringspartner, som jeg vil vende tilbage til.”

– Iben Søbye Helbo, tandlæge

”Jeg har i forbindelse med mit job som selvstændig erhvervsdrivende, og i samarbejde med Daisy fra DNA, taget en NEO personligheds test. Hvilket har været en spændende og meget interessant oplevelse.

Jeg er meget overrasket over, hvor præcis testen har ramt på min måde at se mig selv som. Testen gav også grund til at reflektere over, hvordan jeg agerer i forskellige situationer, og har også efterfølgende givet mig grund til at ændre mit selvsyn og fået øjnene op for at man måske låser sig selv i noget man ikke er… f.eks. så jeg nok mig selv som en del konfliktsky, men samtalen med Daisy og de efterfølgende refleksioner fik mig nok til at se, at det er jeg ikke i sådan grad som min egentlige opfattelse. Daisy havde lavet nogle hypoteser ud fra min profil, hvilket var interessant og de ramte lige spot on…

Alt i alt har det været en spændende oplevelse, og jeg kan klart anbefale alle at få taget en personlighedstest, da den har gjort mig klogere på mig selv og man kan bagefter bedre forstå hvorfor man reagerer som man gør i en given situation, og derfor bedre kan agere i både arbejdsrelaterede og private situationer.”

– Selvstændig erhvervsdrivende

Ledersparring omkring organisatorisk læring/kulturforbedring

”I forbindelse med kulturforbedring i vores dagtilbud har Daisy givet sparring og konkrete bud på redskaber i forhold til vores proces.
Vi har fået hjælp til et skærpet billede af vores organisation og en tydeligere beskrivelse af roller og funktioner. Vi har fået hjælp til bedre dagsordener og bedre møder, som skærper det professionelle samarbejde omkring kerneopgaven.

Daisy formår at få øje på, hvad der er vigtigt for organisationen, hun ser og italesætter hvad hun oplever som styrkerne og diamanterne i og omkring organisationen og anvender dette i sin ledelsesmæssige sparring. Hun har aktivt bidraget til kulturforbedringen, hvor vi som aktører har fået visuelle og konkrete billeder af, hvordan vi kunne træde de næste, bedste skridt. Jeg kan klart anbefale Daisys ekspertise til andre, som er optaget af kulturforbedring.”

– Karin Christensen, Dagtilbudsleder Børnenes Univers Grindsted Vest, Billund Kommune

Supervision

”Vi har som team modtaget supervision af Daisy.
Daisy har været nærværende, nysgerrig, engageret og opmærksom som samarbejdspartner. Hun er dybdegående, udfordrende og grundig i sin supervision. Daisy har formået at give os den nødvendige sparring, flere perspektiver og inspiration til arbejdsmetoder, som særligt har styrket vores fælles pædagogiske tilgang.

Daisy har hurtigt fået øje på vores behov og dermed formået at give os konkrete, anvendelige anvisninger og materialer til praksis som vi har kunnet anvende med det samme. Dette har givet os et stort udbytte af supervisionen og en oplevelse af at der kontinuerligt er progression i vores pædagogiske samt faglige udvikling og ikke mindst i elevernes udvikling.”

– Lærerteamet på 10+, et tilbud for unge der er i målgruppen for STU på 10. klassecenteret, Syddansk Erhvervsskole, Grindsted