quote-right-white
Professionel personvurdering skaber både vækst og bundlinje

REKRUTTERING

Når personvurdering gøres professionelt skaber det vækst og bundlinje

DNA Erhvervspsykologi tilbyder erhvervspsykologisk assistance i forbindelse med rekruttering af nye ledere og medarbejdere.

Et rekrutteringsforløb med inddragelse af profiltest sikrer, at I som organisation får et mere nuanceret kendskab til at vurdere på, om den kommende medarbejder har de forudsætninger, der skal til for at matche jeres organisation – hvilket skaber værdi for virksomheden.

Det handler om mennesker og et perfekt match mellem person og opgave er således ikke tilstrækkeligt for at sikre vækst og bundlinje. Udover personvurderingen er det vigtigt at tage højde for samarbejdsrelationer, væsentlige organisatoriske strukturer og de værdier, der præger organisationen og kulturen, for at undgå at personen ikke kun er et godt match til selve opgaven.

Hvorfor professionel personvurdering?

Ved at praktiserer professionel personvurdering, ved vi at;

  • I reducerer antallet af fejlrekrutteringer, fejlplaceringer samt fejludnævnelser.
  • Den valgte medarbejder præsterer hurtigere resultater, større produktivitet og kvalitet.
  • I får hurtigere afkast af de rekrutterings-, udvælgelses-, oplærings- og uddannelsesomkostninger I har på medarbejderne.
  • På gruppe og team niveau skabes der hurtigere resultater, da det opleves at der bliver tilført ressourcer til organisationen.

 

Jeg tilbyder kandidatvurdering udarbejdet på grundlag af;

  • Job analyse, der tager udgangspunkt i forventede resultater, organisationen opgaveløsningen skal tage sit udgangspunkt i, fremtidige udfordringer i stillingen og hvilke kompetencer det kræver af kandidaten, karrieremuligheder i organisationen samt en prioriteret kompetenceprofil.
  • Alt efter arbejdsopgavernes sværhedsgrad, indgår som udgangspunkt en intelligenstest samt en erhvervsrettet personlighedstest, der kan beskrive kandidatens kompetencer med en høj grad af reliabilitet og validitet.
  • Struktureret interview, der med udgangspunkt i testresultaterne fra personlighedstesten NEO PI-3 og begavelsestesten IST-2000R, kommer omkring kandidatens egen beskrivelse i forhold til organisationens ønskede kompetencer, herunder egne evner, færdigheder og erfaringer med at anvende dem.
  • Systematisk vurdering af kandidaten, i forhold til de ønskede kompetencer vedrørende opgaver, relationer, organisation, kultur og mulige fremtidige udfordringer i jobbet. Den efterfølgende tilbagemelding, er ikke en standardiseret proces, men vil altid tage udgangspunkt i jeres unikke behov og ønsker.
  • Beskrivelse af kandidatens væsentligste styrker og svagheder i forhold til stillingsspecifikke kvalifikationskrav.
  • Sammenfatning af vurdering og konklusion.