quote-right-white
Har I brug for faglige indspark i form af psykologiske perspektiver på praksis og handlemuligheder?

Supervision

INDIVIDUEL SUPERVISION – perspektiver på din praksis

Fagprofessionelle tilbydes individuel supervision. Normalt aftales 5 sessioner af 1 ½ til to timers varighed ad gangen, hvorefter vi evaluerer forløbet inden det eventuelt fortsætter.

GRUPPESUPERVISION – perspektiver på jeres praksis

Det kan være alt fra supervision af jeres konkrete praksis, til gensidig sparring, konkret vejledning på eksisterende og ny praksis. Fokus på jer som professionelle og hvordan I befinder jer i og omkring opgaveløsninger eller korterevarende teoretiske input.

Formålet er naturligvis, at I føler jer hjulpet i egen faglighed i relation til egne kompetencer, overvejelser og problemstillinger.

Formålet for dig som er del af et team, er;

 • At du bliver en bevidst observatør af dig selv og de sammenhænge, du indgår i
 • At du får hjælp til at se dine og andres ressourcer og evner
 • At I udnytter hinandens viden og evner på en kreativ og udviklende måde
 • At I støtter og styrker hinanden og bliver hinandens netværk
 • At I skaber grobund for en øget fællesskabsfølelse
 • At I får inspiration til at indføre nye arbejdsmetoder

Supervision kan tage sit udgangspunkt i følgende udfordringer;

 • Faglig udvikling og refleksion over egen praksis og samarbejde
 • Tvivl, kompleksitet og dilemmaer
 • Usikker på dine/jeres foretrukne faglige ståsteder i forhold til opgaveløsningen og samarbejde
 • Stress- og stresshåndtering, herunder styrkelse i at gå fra reaktiv til proaktiv
 • At skabe mening i det som kan opleves meningsløst

Faglige indspark hos jer eller hos mig

I supervision tilbydes mine faglige indspark i form af psykologiske perspektiver på praksis og handlemuligheder.

Samtalerne kan foregå hos jer eller i mit lokale. Jeg tilstræber gennem den metodiske ramme, at udvide bredden i de forskellige perspektiver, der bringes i spil.