quote-right-white
Nye perspektiver og handlemuligheder

TERAPISAMTALER – nye perspektiver og handlemuligheder

Livet spænder nogle gange ben for os og møder os med flere udfordringer end vi selv kan håndtere. I sådanne særlige situationer, kan vi blive nød til at tage os selv alvorligt, og få hjælp til at få styr på vores tanker, følelser og handlinger.

Hvordan vi hver især håndterer disse særlige situationer, vi møder i vores liv, kan være meget forskellige.

Samtaler i et narrativt perspektiv er nærværende samtaler, hvor der lyttes intensivt til din måde at anskue verden på for at kunne stille relevante og vigtige spørgsmål til det, som giver dig udfordringer i livet. Det kan være svære hændelser, følelser og erfaringer, som du synes står i vejen for, at du kan leve livet, som du ønsker dig. Du kan være ked af noget, være ramt af stress, have mistet et betydningsfuldt menneske, eller du kan have brug for at vende dine tanker og handlinger af helt andre grunde.

Vi kan finde nye  ståsteder, med fokus på dine værdier og din handlekraft

Det faglige udgangspunkt i terapien er, at vi også får inddraget et fokus på dine værdier og handlekraft, som har det med at blive usynlig, når tingene ser rigtig svære ud.

Vi kan ikke trylle i terapi, men ofte kan vi finde nye ståsteder, som er betydeligt bedre at placere sig på, og ofte har det talte ord det med at berige vores tanker, følelser og refleksioner, så nye stier dukker op i det, der har været og det, der kommer.

Du er aktør i dit eget liv, og sammen med mig, får du mulighed for at se på, hvad du tynges af, hvad du vil og ønsker dig fremover – eller hvad du selv ønsker at være medskaber af i relationen til andre omkring dig.

Terapi kan tage sit udgangspunkt i;

  • At skabe mening i det som kan opleves meningsløst
  • Sorg-, krise- og traumesamtaler
  • Angstbehandling
  • Skilsmisse
  • Stress- og stresshåndtering, herunder styrkelse i at gå fra reaktiv til proaktiv

Individuelle samtaler har typisk en varighed af én times varighed og gruppesamtaler to til fire timers varighed, alt efter gruppens størrelse og opgaven. Et typisk forløb hos mig er på 5-10 terapeutiske samtaler.