quote-right-white
Vi ser på dine relations mønstre, potentielle konfliktmønstre og potentialer, der hænger sammen med din helt specifikke måde at være i verden på.

Supervision

NEO PI-3 – dit DNA værktøj i coaching- & rekrutterings sammenhænge

Hos DNA Erhvervspsykologi er testen NEO PI-3 i coachingsammenhænge for dig, som gerne vil benytte et nuanceret dialogredskab til at forstå dine personlige forudsætninger.

Der arbejdes med, hvor du personligheds- og adfærdsmæssigt skiller dig ud med dine styrker og udviklingssider. Vi ser på dine relations mønstre, potentielle konfliktmønstre og potentialer, der hænger sammen med din helt specifikke måde at være i verden på.

Vi tager udgangspunkt i, hvordan du bliver mere proaktiv fremfor reaktiv. Ved proaktiv, mener jeg handlingsorienteret og det at gøre mere af det, der giver dig motivation og overskud, og hvor du virkelig har et stærkt potentiale til at gøre en positiv forskel.

COACHING – NEO-PI-3 som dialogredskab

NEO-Pi-3 kan enten være en del af et længere coaching- eller ledersparringsforløb, eller den kan stå alene som en pakke, der indeholder en indledende coachingsession, hvor vi sammen pejler os ind på, hvad der er vigtigt for dig at få sparring på. Derefter udfylder du testen derhjemme.

Så planlægger vi en feedbacksession på 2 timer og en opfølgende session efter 2-3 uger. Løbende coachingsessioner kan herefter bookes enkeltvis efter ønske og behov.

 

REKRUTTERING – NEO PI-3 profil test

DNA Erhvervspsykologi tilbyder erhvervspsykologisk assistance i forbindelse med rekruttering af nye ledere og medarbejdere med en NEO PI-3 profiltest af udvalgte kandidater og eventuelt indhentning af referencer.

Hvorfor profil test?

Et rekrutteringsforløb med inddragelse af profiltest sikrer, at I som organisation får et mere nuanceret kendskab til at vurdere på, om den kommende medarbejder har de forudsætninger, der skal til for at matche jeres organisation – hvilket skaber værdi for virksomheden.

Den efterfølgende tilbagemelding, er ikke en standardiseret proces, men vil altid tage udgangspunkt i jeres unikke behov og ønsker.

Jeg tilbyder;

  • Kandidatvurdering udarbejdet på grundlag af testforløb – semistruktureret interview med udgangspunkt i personlighedstesten NEO PI-3 og begavelsestesten IST-2000R.
  • Beskrivelse af kandidatens væsentligste styrker og svagheder i forhold til stillingsspecifikke kvalifikationskrav
  • Sammenfatning af vurdering og konklusion

 

NEO PI-3 erhverv

NEO PI-3 (Neo Personality Inventory) er den bredest, mest dybdegående og veldokumenterede personlighedstest på markedet. Den integrerer årtiers engelsk og amerikansk forskning i personlighed. Den bagvedliggende teori er den mest alment anerkendte inden for personlighedspsykologien. Det gør Neo PI-3 personlighedstest til en af de bedste og mest præcise på markedet.

Testen bygger på fem-faktor-modellen og opgør personlighed på fem dimensioner som er: emotionelle reaktioner, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Hver dimension rummer 6 facetter eller underinddelinger og giver dermed et meget finkornet billede og således mulighed for en meget omfattende og præcis analyse af relevante områder af personligheden.

Testen kan anvendes til 360 graders analyse, til afdækning af potentiale og udviklingsbehov i talentarbejdet og er et effektivt redskab, både når det handler om udvikling af ledergrupper og når det gælder individuel udvikling og konkret sparring med den enkelte leder om eget lederskab.

Også i rekrutteringsøjemed er NEO PI-3 et stærkt værktøj, der kan afdække relevante match mellem den enkelte ansøger og det konkrete job.

Testen indeholder 240 spørgsmål, tages online og kan besvares i løbet af 30 – 40 minutter. Resultatet bliver gennemgået personligt ved en samtale af ca. 1.5. times varighed. Alt efter testens baggrund og anvendelsesformål, vil der være opfølgende sessioner. I forbindelse med tilbagemeldingen, udleveres profil og overblik over de 30 facetter og 5 domæner, samt egen typekode.

IST 2000R

IST (Intelligence Structure Test) 2000 R er en IQ-test til vurdering af kognitive evner hos voksne mennesker. Testen er udviklet til normalområdet for intelligens, men differentierer både i den høje og lave ende af IQ-spektret.

IST består af et grundmodul, et indlæringsmodul og et vidensmodul, som kan administreres uafhængigt af hinanden. Grundmodulet tager 1-1½ time at gennemføre og resulterer i en total-IQ samt en score for hver af delområderne verbal, numerisk og visuospatial (rumlig) intelligens. Vidensmodulet tager yderligere godt en ½ time og gør det muligt at supplere testen med mål for både krystalliseret og flydende IQ, som er et alternativ til det totale IQ-mål. Indlæringsmodulet tager ca. 20 minutter at gennemføre og resulterer i en samlet score for indlæring samt delscores for verbal og visuospatial indlæringsevne.

Grundmodulet består af 9 forskellige delprøver, der alle tester betydningsfulde kognitive evner for at sikre en så pålidelig måling af den generelle intelligens, også kaldet g-faktoren som muligt.

Ved særlige opgaver kan IST 2000 r bruges.